EU operační program

Cílem projektu je proškolení všech 11 zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace oproti konkurenci. V projektu jsou očekávané změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.